Laatste beeldwerk

Het laatste beeld staat nu op 1 van de hogere sokkels van staal met cement.